TS. Nguyễn Hà Nam

 Thông tin cá nhân

  + Đơn vị:

 Bộ môn Các Hệ thống Thông tin (P305), Khoa Công nghệ Thông tin

  + Điện thoại:

 

  + Fax:

 04.37.547.460

  + Email:

namnh@vnu.edu.vn


Quá trình Đào tạo

 

1994-1998

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN

2001-2003

Trường ĐH Chungwoon, Hàn quốc

2003-2007

Trường ĐH Hàng không, Hàn quốc

 

 


Những môn học đã và đang giảng dạy

+ Nhập môn Cơ sở dữ liệu

+ Cơ sở dữ liệu nâng cao

+ Các vấn đề hiện đại trong Hệ thống Thông tin

+ Khai phá dữ liệu và Kho dữ liệu


Những lĩnh vực khoa học đã và đang quan tâm

+ Trí tuệ nhân tạo, Khai phá dư liệu, Học máy, Phân tích thống kê

+ Cơ sở dữ liệu, Kho dữ liệu và OLAP


Công trình nghiên cứu khoa học

Cán bộ liệt các công trình nghiên cứu ở đây


Thông tin khác

Cán bộ điền các thông tin thêm tại đây