Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hội nghị kế hoạch tài chính năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017

Send to friendPDF version
Ngày 04/07, Trường Đại học Công nghệ tổ chức Hội nghị kế hoạch tài chính nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác tài chính năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017.
 
Hội nghị kế hoạch tài chính năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017
 
TS. Nguyễn Anh Thái – Phó Hiệu trưởng và TS. Trần Mậu Danh – Trưởng phòng KHTC chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Việt Hà- Hiệu trưởng Nhà trường, các phó Hiệu trưởng, các Trưởng, phó phòng chức năng, các ban Chủ nhiệm khoa, Giám đốc Trung tâm trực thuộc và Ban Thường vụ Công Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên trường và Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân.
Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hà phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hà đánh giá cao sự chuẩn bị của bộ phận chức năng và trong báo cáo tài chính đã tập trung đến tăng cường hoạt động để tăng nguồn thu và tính hiệu quả trong công việc. Hiệu trưởng khẳng định quan điểm của lãnh đạo Nhà trường chỉ đạo trong hoạt động tài chính là minh bạch, nâng cao tính tự chủ, tiến tới cơ cấu ổn định, đồng thời đảm bảo sử dụng hiệu quả và hài hòa đầu tư cho các loại hình đào tạo mới. Qua đó tăng nguồn thu tạo ra động lực phát triển Nhà trường. Từ đó các cán bộ có thể nắm rõ, trao đổi về bức tranh tài chính và các hoạt động để phát triển quy mô đào tạo, đẩy mạnh sự tự chủ tạo sự đồng thuận để Nhà trường phát triển trong tương lai.
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Anh Thái báo cáo công tác kế hoạch tài chính năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017
 
Hội nghị đã lắng nghe TS. Nguyễn Anh Thái báo cáo công tác kế hoạch tài chính năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng công tác năm tiếp theo. Về công tác kế hoạch, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch ổn định tài chính ba năm 2016-2018.  Nhà trường đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch trong đó nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Tuy vậy, báo cáo cũng chỉ ra 03 chỉ tiêu có mức độ hoàn thành thấp như công tác kiểm định chất lượng, công tác tuyển sinh sau đại học ở bậc đào tạo thạc sỹ, chỉ tiêu tái cơ cấu 01 đơn vị đào tạo theo định hướng nghiên cứu. Về công tác tài chính, nguồn kinh phí thường xuyên năm 2016 tăng 8% so với năm 2015; nguồn thu sự nghiệp năm 2016 tăng 25% so với năm 2015. Năm 2016 so với năm 2015, thu nhập của cán bộ trong toàn trường ổn định, tăng lên 3%.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kế hoạch tài chính vẫn còn những tồn tại hạn chế do nguyên nhân khách quan và chủ quan. Cụ thể, việc xây dựng các định mức chỉ tiêu của các đơn vị chưa sát với khả năng thực hiện; chưa đánh giá hết độ rủi ro đối với các chỉ tiêu có yếu tố phụ thuộc khách quan cao; chưa thật sự quyết tâm/có lộ trình thực hiện ở một số chỉ tiêu đã đăng ký.
Phần thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo, tập trung vào phân tích số liệu, tách bạch thu nhập khối quản lý và khối nhân viên, kinh phí nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho sự nghiệp giáo dục và giải pháp tăng nguồn thu, quỹ phúc lợi dành cho cán bộ; kinh phí đảm bảo cơ sở vật chất và mặt bằng phục vụ cho nhiệm vụ mở rộng quy mô. Một số đại biểu cho rằng, Nhà trường cần quan tâm ban hành hướng dẫn quy trình, thủ tục thanh toán tài chính để hoạt động tài chính được thông thoáng, thuận lợi hơn. 
Tổng kết Hội nghị, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Anh Thái tổng kết và trả lời các ý kiến đồng thời đề nghị hệ thống tài chính của Trường nói chung và các đơn vị chuyên môn, đơn vị chức năng trong trường cần quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác kế hoạch tài chính năm 2017.
Tuyết Nga (UET-News)